Betingelser - Kom i gang med foto go video på smartphone

1 | Virksomhedsoplysninger

Workshoppen afholdes af:

Helene Hallager Photography
Polensgade 48, 4 tv
2300 København S
CVR nr.: 42169269
Telefon: 52150035
Email: info@helenehallager.dk

I samarbejde med:

Hyped Studio
Wittenberggade 23, st. th.
2300 København S
CVR nr.: 36364467
Telefon: 42943620
Email: astrid@hypedstudio.dk

2 | Booking

Du anmoder om at booke en plads på workshoppen ved at kontakte Helene Hallager og/eller Astrid Nordgaard via tilmeldingsformularen, telefonisk, per mail eller gennem vores sociale medier.

Er der fortsat ledige pladser modtager du en faktura. Din plads er først reserveret når betalingen af denne er modtaget.

3 | Priser og betaling

Prisen er i danske kroner og angivet ekskl. moms. Vi tager forbehold for prisfejl, trykfejl og deslige.

Priser præsenteret på hjemmesiden skal betragtes som en opfordring til at gøre tilbud. Din anmodning om booking udgør således et bindende tilbud om at købe plads på den pågældende workshop på de oplyste vilkår.

Betaling foretages med bankoverførsel (reg. 6695 kto. 1002615343 Lunar).

4 | Ændring og aflysning

Ved aflysning fra deltageres side senest 7 dage for workshoppens start refunderes 100 pct. af beløbet.

Beløbet refunderes ikke ved aflysning fra deltageres side senere end 7 dage før workshoppens start da der allerede er afholdt omkostninger til at arrangere workshoppen baseret på antallet af deltagere og chancen for at en erstatning kan findes er minimeret.

Pladsen kan frit overdrages til en anden, f.eks. en kollega.

Ved ændring eller aflysning fra arrangørernes side refunderes 100 pct. af beløbet, såfremt deltageren ikke kan eller ønsker at deltage på et eventuelt alternativt tidspunkt.

5 | Billeder og video fra workshoppen

Der kan blive taget billeder og video af dig i løbet af dagen af arrangørerne eller de øvrige deltagere. Materialet kan blive brugt til fremtidigt kursusmateriale og markedsføring af kurser hos Helene Hallager Photography og/eller Hyped Studio.

6 | Databehandling

For at vi kan indgå aftale har vi brug for at behandle følgende oplysninger om dig:

Navn
Virksomhedsnavn
Virksomhedens CVR-nummer
E-mailadresse

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere serviceydelsen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker i henhold til persondatapolitikken nedenfor, hvor du kan læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles.

7 | Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds kan vi kontaktes på info@helenehallager.dk. Såfremt vi ikke kan finde en løsning kan din klage sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores emailadresse: info@helenehallager.dk

8 | Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer, kontakt info@helenehallager.dk

9| Ændringer af betingelser

Helene Hallager Photography og Hyped Studio forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de gældende handelsbetingelser ensidigt.

10| Lov og værneting

Samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal indbringes for Københavns Byret.

 

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du anvender kontaktformularen indsamler og behandles en række sådanne informationer.

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger i det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne: Navn, virksomhedsnavn og CVR-nummer, e-mail samt information om dine foto- og video-vaner.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig og at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at besvare din anmodning i kontaktformularen eller levere en workshop. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Oplysninger deles med Helene Hallager Photography og Hyped Studio idet workshoppen arrangeres og afholdes af begge virksomheder.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi bestræber os på kun at anvende databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@helenehallager.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver

Tilmeldingssiden ejes og publiceres af:

Helene Hallager Photography
Polensgade 48, 4. tv.
2300 København S
Telefon: 52150035
Email: info@helenehallager.d

PRIVATLIVSPOLITIK - Kom i gang med foto go video på smartphone

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du anvender kontaktformularen indsamler og behandles en række sådanne informationer.

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger i det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne: Navn, virksomhedsnavn og CVR-nummer, e-mail samt information om dine foto- og video-vaner.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig og at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at besvare din anmodning i kontaktformularen eller levere en workshop. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Oplysninger deles med Helene Hallager Photography og Hyped Studio idet workshoppen arrangeres og afholdes af begge virksomheder.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi bestræber os på kun at anvende databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@helenehallager.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver

Tilmeldingssiden ejes og publiceres af:

Helene Hallager Photography
Polensgade 48, 4. tv.
2300 København S
Telefon: 52150035
Email: info@helenehallager.dk