HANDELSBETINGELSER

Indhold

 • Virksomhedsoplysninger
 • Booking
 • Priser og betaling
 • depositum, ændring og aflysning
 • Levering
 • Ophavsret
 • Brugsret
 • Returnering/Fortrydelse
 • Databehandling
 • Klagemuligheder
 • Kontakt
 • Ændringer
 • Lov og værneting

1 | Virksomhedsoplysninger

Helene Hallager Photography
Polensgade 48, 4 tv
2300 København S
CVR nr.: 42169269
Telefon: 52150035
Email: info@helenehallager.dk

2 | Booking

Du booker ved at kontakte mig via min kontaktformular, telefonisk, per mail eller gennem mine sociale medier.

Jeg tager både imod opgaver i Danmark og i udlandet. Når vi har fundet en dato og tidspunkt, modtager du en faktura på depositum på mail med betalingsfrist på 8 dage. Din booking er endeligt bekræftet når betaling af depositum er modtaget.

3 | Priser og betaling

Hos Helene Hallager Photography er alle priser i danske kroner og angivet ekskl. moms med mindre andet er angivet. Ved fastlæggelse af priser er taget højde for værdien af, at billederne må anvendes af Helene Hallager Photography til markedsføringsmæssige formål. Jeg tager forbehold for prisfejl, trykfejl og deslige.

Priser præsenteret på hjemmesiden skal betragtes som en opfordring til at gøre tilbud. Din booking udgør således et bindende tilbud til Helene Hallager Photography om at købe den pågældende fotografering og billeder på de oplyste vilkår.

Kørsel mere end 25 km til og fra virksomhedens adresse afregnes med 5 kr. pr. km.

Betaling foretages med MobilePay (225305) eller bankoverførsel (reg. 6695 kto. 1002615343 Lunar).

4 | Depositum, ændring og aflysning

Depositum udgør 400 kr. ekskl. moms for ordrer op til 3000 kr. ekskl. moms. Depositum udgør 1200 kr. ekskl. moms for branding-pakker, event-fotografering samt andre ordrer større end 3000 kr. ekskl. moms.

Ved aflysning:

 • Inden forberedelsessamtale er afholdt og senest to uger før fotograferingen tilbagebetales 100 pct. af depositum.
 • Efter forberedelsessamtale er afholdt og tidligere end to uger før fotograferingen tilbagebetales 75 pct. af depositummet.
 • Senere end to uger før fotograferingen tilbagebetales 50 pct. af depositum.
 • Senere end 24 timer før fotograferingen, bliver depositum ikke tilbagebetalt.

Ved ændring af aftalt tid senere end to uger før fotografering skal betales nyt depositum.

Ved aflysning fra fotografens side tilbagebetales depositum, medmindre vi inden for en uge kan aftale et nyt tidspunkt.

Depositum fratrækkes i den endelige afregning.

5 | Levering

Alle billeder leveres digitalt med mindre andet er aftalt.

Levering uden udvælgelsesgalleri (Standard for Bravy Shoot, Brand Booster og øvrige tilpassede pakker til både private og erhverv)
Efter fotograferingen leveres det aftalte antal færdigredigerede billeder inden for fire uger med mindre andet er aftalt på forhånd.

Ønsker du selv at udvælge dine billeder efter fotograferingen betales et tillæg på 1500 kr. inkl. moms. Udvælgelsesgalleri fremsendes inden for højst 4 uger. Bemærk at billederne i galleriet kun er minimalt efterbehandlede og som oftest kræver yderligere redigering før de er endeligt klar til levering. Udvælges de ønskede billeder ikke inden for fem hverdage pålægges gebyr på 250 kr. inkl. moms per uge idet fotografens arbejde forsinkes. De færdigredigerede billeder leveres digitalt inden for 10 hverdage efter valg er bekræftet skriftligt til Helene Hallager Photography.

6 | Ophavsret

Som fotograf beholder jeg ophavsretten til billederne. Det er ifølge lov om ophavsret ikke tilladt at bruge eller kopiere billeder fra denne hjemmeside eller tilhørende sociale medier og bruge til egne sociale medier, hjemmesider eller privat uden forudgående skriftlig aftale med Helene Hallager Photography.

Sker dette alligevel faktureres uden yderligere varsel 750 kr. pr. billede og billedet kan kræves fjernet/slettet. Det samme gælder brug af billeder med vandmærke.

Som kunde får du naturligvis en brugsret til billederne jf. afsnit 7.

Som fotograf har jeg ophavsretten efter billederne er leveret og har derfor også ret til at anvende billeder i markedsføringsøjemed. Før offentliggørelse af dine billeder indhenter jeg dog altid en samtykkeerklæring og respekterer, hvis du ikke ønsker billederne offentliggjort.

Yderligere uddybning af ophavsret findes i Lov om Ophavsret.

7 | Brugsret

Som kunde får du naturligvis en brugsret til de leverede billeder. For at beskytte mig som fotograf gør nedenstående betingelser for brugsretten sig gældende.

Bruges et billede i strid med disse handelsbetingelser vil det blive faktureret med 750 kr. pr. billede og kan kræves slettet/fjernet.

Generelle betingelser for brug
Før levering er der tænkt grundigt over format, billedkomposition og redigering for at opnå det rette udtryk. Anvendelse af filtre og anden ændring af billederne ændrer på mit udtryk som fotograf og frabedes derfor. Ønsker du et andet udtryk, så kontakt mig for at høre om mulighederne.

Betingelser for erhvervsmæssig brug
Ved branding shoots (Pakkerne ‘Bravy Shoot’, ‘Brand Booster’, event-fotografering samt tilpassede pakker med erhvervsmæssigt formål) gives ved levering af billederne en tilladelse til at bruge billederne til markedsføring af den virksomhedsaktivitet, som blev oplyst ved booking. Ved lignende aktivitet gælder brugsretten også for moder-, datter- og søsterselskaber inden for samme koncern. For at sikre at jeg kan stå inde for anvendelsen af billederne skal anmodes om en ny tilladelse, hvis virksomhedens aktivitet ændres.

Det er ikke tilladt at bruge billederne i markedsføring uden forudgående tilladelse, eksempelvis efter en booking til privat formål.

Billederne må efter aftale udleveres til og deles af tredjemand i forbindelse med markedsføring for virksomheden med brugsret til billederne. Eksempler: Medier i forbindelse med en artikel om en nyhed i virksomheden eller en samarbejdspartner der ønsker at annoncere virksomheden som ny samarbejdspartner på sociale medier. Bemærk at kreditering af Helene Hallager som fotograf er påkrævet ved tredjeparts anvendelse, jf. nedenstående.

Billederne må ikke anvendes af tredjepart til andet end relevant markedsføring for virksomheden med brugsret til billederne ligesom de ikke kan videresælges da jeg som fotograf beholder ophavsretten til billederne jf. afsnit 6. Jeg videresælger naturligvis heller ikke billeder af personer uden forudgående tilladelse fra den pågældende.

Billeder udvalgt i udvælgelsesgalleri
Billeder fremsendt til udvælgelse må ikke benyttes på nogen vis herunder kopieres, downloades, affotograferes, udskrives eller deles, da de udelukkende må gennemses med henblik på udvælgelse i forbindelse med bestilling.

Betingelser for brug af billeder købt til privat brug
Når billederne er leveret til dig, har du ret til at anvende dem til privat brug inkl. at printe dem, forære dem i gave til venner og familie samt dele dem på sociale medier og hjemmesider af privat karakter.

Kreditering af fotograf
Jf. Lov om Ophavsret § 3 har jeg som fotograf ret til at blive krediteret med navns nævnelse ved offentliggørelse af billederne.

8 | Fortrydelsesret

Idet billederne fremstilles efter dine specifikationer og med et tydeligt personligt præg frafalder fortrydelsesretten så snart der er indgået endelig aftale, hvorefter reglerne om aflysning i pkt. 4 om depositum, ændring og aflysning finder anvendelse.

9 | Databehandling

For at vi kan indgå aftale har jeg brug for at behandle følgende oplysninger om dig:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Billeder

Jeg behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker i henhold til persondatapolitikken for Helene Hallager Photography. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles.

10 | Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds kan jeg kontaktes på info@helenehallager.dk. Såfremt vi ikke kan finde en løsning kan din klage sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores emailadresse: info@helenehallager.dk

11 | Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer, kontakt info@helenehallager.dk

12| Ændringer

Helene Hallager Photography forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de gældende handelsbetingelser ensidigt.

13| Lov og værneting

Samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal indbringes for Københavns Byret.