Vælg en side

Handelsbetingelser

Indhold

 1. Virksomhedsoplysninger
 2. Booking
 3. Priser og betaling
 4. depositum, ændring og aflysning
 5. Levering
 6. Ophavsret
 7. Brugsret
 8. Returnering/Fortrydelse
 9. Databehandling
 10. Klagemuligheder
 11. Kontakt
 12. Ændringer
 13. Lov og værneting

1 | Virksomhedsoplysninger

Helene Hallager Photography

Polensgade 48, 4 tv

2300 København S

CVR nr.: 42169269

Telefon: 52150035

Email: info@helenehallager.dk

2 | Booking

Du booker ved at kontakte mig via min kontaktformular, telefonisk eller gennem mine sociale medier.

Jeg tager både imod opgaver i Danmark og i udlandet. Når vi har fundet en dato og tidspunkt, modtager du en faktura på depositum på mail med betalingsfrist på 8 dage. Din booking er endeligt bekræftet når betaling af depositum er modtaget.

3 | Priser og betaling

Hos Helene Hallager Photography er alle priser i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter, med mindre andet tydeligt er angivet. Ved fastlæggelse af priser er taget højde for værdien af, at billederne må anvendes af Helene Hallager Photography til markedsføringsmæssige formål. Jeg tager forbehold for prisfejl, trykfejl og deslige.

Priser præsenteret på hjemmesiden skal betragtes som en opfordring til at gøre tilbud. Din booking udgør således et bindende tilbud til Helene Hallager Photography om at købe den pågældende fotografering og billeder på de oplyste vilkår.

Kørsel mere end 25 km til og fra virksomhedens adresse afregnes med 5 kr. pr. km.

Betaling foretages med MobilePay (225305) eller bankoverførsel (reg. 6695 kto. 1002615343 Lunar).

4 | Depositum, ændring og aflysning

Depositum udgør 500 kr. inkl. moms for portræt-pakken samt andre ordrer op til 3000 kr. inkl. moms. Depositum udgør 1500 kr. inkl. moms for branding-pakker (Bravy shoot og Brand-Booster) samt andre ordrer større end 3000 kr. inkl. moms.

Ved aflysning:

 • Inden forberedelsessamtale er afholdt og senest to uger før fotograferingen tilbagebetales 100 pct. af depositum.
 • Eter forberedelsessamtale er afholdt og tidligere end to uger før fotograferingen, tilbagebetales 75 pct. af depositummet.
 • Senere end to uger før fotograferingen, tilbagebetales 50 pct. af depositum.
 • Senere end 24 timer før fotograferingen, bliver depositum ikke tilbagebetalt.

Ved ændring af aftalt tid senere end to uger før fotografering, skal betales nyt depositum.

Ved aflysning fra fotografens side tilbagebetales depositum, medmindre vi inden for en uge kan aftale et nyt tidspunkt.

5 | Levering

Alle billeder leveres digitalt med mindre andet er aftalt.

Levering af billeder i udvælgelsesgalleri (Standard for portræt-pakken)

Efter fotograferingen fremsendes online galleri til udvælgelse inden for fire uger. Billederne er efterbehandlede i galleriet, men kræver ofte yderligere redigering og retouchering inden de er klar til levering.

Udvælges de ønskede billeder ikke inden for fem hverdage pålægges gebyr på 250 kr. inkl. moms per uge idet fotografens arbejde forsinkes.

De færdigredigerede billeder leveres digitalt inden for 10 hverdage efter valg er bekræftet skriftligt til Helene Hallager Photography.

Levering uden udvælgelsesgalleri (Standard for Bravy Shoot, Brand Booster og øvrige tilpassede pakker til både private og erhverv)

Efter fotograferingen leveres det aftalte antal færdigredigerede billeder inden for fire uger.

Ønsker du selv at udvælge dine billeder betales et tillæg på 1500 kr. ekskl. moms og da vil leveringsbetingelserne beskrevet for portræt-pakken ovenfor gøre sig gældende.

6 | Ophavsret

Det er ifølge lov om ophavsret ikke tilladt at bruge eller kopiere billeder fra denne hjemmeside eller tilhørende sociale medier og bruge til egne sociale medier, hjemmesider eller privat uden forudgående skriftlig aftale med Helene Hallager Photography.

Sker dette alligevel faktureres uden yderligere varsel 750 kr. pr. billede og billedet kan kræves fjernet/slettet. Det samme gælder brug af billeder med vandmærke.

Som fotograf har jeg ophavsretten efter billederne er leveret og har derfor også ret til at anvende billeder i markedsføringsøjemed. Før offentliggørelse af dine billeder indhenter jeg dog altid en samtykkeerklæring og respekterer, hvis du ikke ønsker billederne offentliggjort.

7 | Brugsret

Bruges et billede i strid med disse handelsbetingelser vil det blive faktureret med 750 kr. pr. billede og kan kræves slettet/fjernet.

Generelle betingelser for brug

Der må ikke anvendes filtre eller på anden måde ændres på billederne. Årsagen er at der er tænkt grundigt over format, billedkomposition og redigering for at opnå det rette udtryk. Ændring heraf ændrer således på mit udtryk som fotograf. Ønsker du et andet udtryk, så kontakt mig for at høre om mulighederne.

Betingelser for privat brug samt billeder udvalgt i udvælgelsesgalleri

Billeder fremsendt til udvælgelse må ikke benyttes på nogen vis herunder kopieres, downloades, affotograferes, udskrives eller deles, da de udelukkende må gennemses med henblik på udvælgelse i forbindelse med bestilling.

Når billederne er leveret til dig, har du ret til at anvende dem til privat brug inkl. at printe dem, forære dem i gave til venner og familie samt dele dem på sociale medier og hjemmesider af privat karakter.

Betingelser for erhvervsmæssig brug 

Ved branding shoots (Pakkerne ‘Bravy Shoot’, ‘Brand Booster’ samt tilpassede pakker med erhvervsmæssigt formål) gives ved levering af billederne en skriftlig tilladelse til at bruge billederne til egen markedsføring til formål for den virksomhedsaktivitet, som blev oplyst ved booking. Ændres aktiviteten skal anmodes om en ny tilladelse.

Det er ikke tilladt at bruge billederne i egen markedsføring uden skriftlig tilladelse, eksempelvis ved privat booking af portræt-pakken.

Billederne må ikke anvendes erhvervsmæssigt af tredjemand på deres sociale medier, hjemmeside eller andre kanaler. En tredjemand kan eksempelvis være pressen, forlag og sponsorer – Bemærk listen er ikke udtømmende.

8 | Fortrydelsesret

Idet billederne fremstilles efter dine specifikationer og med et tydeligt personligt præg frafalder fortrydelsesretten så snart der er indgået endelig aftale, hvorefter reglerne om aflysning i pkt. 4 om depositum, ændring og aflysning finder anvendelse.

9 | Databehandling

For at vi kan indgå aftale har jeg brug for at behandle følgende oplysninger om dig:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Billeder

Jeg behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker i henhold til persondatapolitikken for Helene Hallager Photography. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles.

10 | Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds kan jeg kontaktes på info@helenehallager.dk. Såfremt vi ikke kan finde en løsning kan din klage sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores emailadresse: info@helenehallager.dk

11 | Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer, kontakt info@helenehallager.dk

12| Ændringer

Helene Hallager Photography forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de gældende handelsbetingelser ensidigt.

13| Lov og værneting

Samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal indbringes for Københavns Byret.

 

Denne hjemmeside anvender cookies.  Læs mere om cookies og min privatlivspolitik her