PERSONDATAPOLITIK

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos Helene Hallager Photography.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger jeg indsamler

Helene Hallager Photography indsamler og behandler dine persondata, når du sender mig spørgsmål, booker eller giver feedback via mail, kontaktformular på hjemmeside eller per telefon.

Følgende informationer indsamles og behandles for kunder:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Billeder

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.helenehallager.dk er:

Helene Hallager Photography

Polensgade 48, 4. tv., 2300 København S

CVR nr. 42169269

Behandlingsgrundlag og formål

Dine kontaktoplysninger som navn og adresse samt de billeder du får taget af mig indhenter jeg for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mig. Din e-mailadresse og telefonnummer indhenter jeg for at kunne besvare din forespørgsel, koordinere photoshoots, sende dig faktura samt for at kunne yde den service, at dine billeder forbliver tilgængelige i et online galleri, hvorfra du altid kan downloade dine billeder påny.

Dit navn og adresse vil blive slettet fem år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse idet oplysningerne angives på bogføringsmateriale, som efter Bogføringsloven skal opbevares i fem år.

Din e-mailadresse og billeder opbevares i udgangspunktet i to år for at du har adgang til online galleri, hvorfra billederne altid kan downloades. Har du givet samtykke til at dine billeder må anvendes af Helene Hallager Photography til markedsføring, opbevares din e-mailadresse og billeder i fem år med henblik på anvendelse af billederne samt anmodning om fornyelse af dit samtykke efter fem år.

Skulle virksomheden ophøre sin aktivitet inden ovenstående frister modtager du per e-mail en varsel på 3 mdr. for at downloade dine billeder.

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg bestræber mig på ikke at overføre dine persondata til tredjelande.

Jeg anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig.

Nedenfor ses en liste over de databehandlere jeg anvender. Bemærk, listen ikke nødvendigvis er udtømmende, da andre relevante leverandører vil blive anvendt efter behov:

 • Apple (Back-up)
 • Dinero (Regnskab)
 • Microsoft (Back-up)
 • One.com (Hosting af hjemmeside samt afsendelse og modtagelse af e-mails)
 • Pic-time (Levering af billeder)
 • WordPress (Hjemmeside)

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om følgende:

 • Oversigt over hvilke persondata jeg har indhentet eller behandler
 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til min e-mailadresse info@helenehallager.dk.